“บิ๊กอู๋”นำทีมโรดโชว์เข้าพบนายกฯ ปลื้ม เอกชนสนองนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ

 

“บิ๊กอู๋”นำทีมโรดโชว์เข้าพบนายกฯ ปลื้ม เอกชนสนองนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ

 

 

 

รมว.แรงงาน นำนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุ บุกทำเนียบรัฐบาล เข้าพบนายกรัฐมนตรี ปลื้มใจ ภาคเอกชน ประชาสังคม ขานรับนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ ตั้งเป้าปี 62 ผู้สูงอายุมีงานทำ 1 แสนคน มีทักษะ มีอาชีพ มีรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ
ในครั้งนี้ด้วย

 

 

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กระเป๋าผ้าทอลาย และชมการสาธิตตกแต่งสิ่งของด้วยริบบิ้น พร้อมพูดคุยกับผู้สูงอายุ และได้กำชับให้กระทรวงแรงงานสานต่อโครงการประชารัฐ เพื่อสร้างงาน และสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่กลุ่มผู้สูงอายุตามนโยบาย 3A โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเปิดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้สูงอายุ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังได้เข้าสังคมพบปะผู้คน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ ยังได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน รวมยังช่วยลดภาระของภาครัฐในด้านสวัสดิการสังคมอีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือในการออกบูธของสถานประกอบการที่รับผู้สูงอายุเข้าทำงาน ตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อาทิ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด หรือเทสโก้โลตัส และ บริษัท แมคไทย จำกัด หรือแมคโดนัลด์ ประเทศไทย เป็นต้น โดยการบูรณาการกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้
ในปี 2562 มีเป้าหมายในการส่งเสริมงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 100,000 คน

 

 

 

 

 

 

Related posts