ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์เกาะสมุย ประจำปี 2562 

 

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์เกาะสมุย

“ สงกรานต์สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน สะท้อนวิถีไทย ”  ประจำปี 2562 

ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2562 

ณ บริเวณถนนบ้านสายกลางหน้าทอน

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีความเป็นไทย

 

 

 

Related posts