ผู้ว่าการ ททท. และรองผู้ว่าการ ททท ได้เข้าร่วมการอภิปราย TAT High Level Panel

 

บ่ายวันนี้ (3 เม.ย.) ผู้ว่าการ ททท. และรองผู้ว่าการ ททท ได้เข้าร่วมการอภิปราย TAT High Level Panel ในหัวข้อ Tourism Fast Forward to 2030 ร่วมกับ ผทท. และ รผทท. จัดโดยหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (Tourism Management Program for Executives:TME 3) ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน จำนวน 88 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts