งานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562

 

งานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562. การแสงดนตรี และนาฏศิลย์ พื้นบ้าน
ขบวนอัญเชิญพระศิวมหาเทพ ขบวนสัตว์ พาหนะเทพ ผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง 10
ขบวนเสด็จ พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี
การแสดงแห่งศัรัทธาปราสาทหินพมนรุ้ง การแสงเสียง 4 มิติ
ชมปรากฎการณ์ พระอาทิตย์ขึ้นสาดส่องตรงทั้ง 15. ช่องประตูปราสาท
ณ.อุทยาน ประวัติศาสตร์พมนรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกรียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครับเจ้านาย..ปู้น.ปู้น..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts