พ่อเมืองแดนหลวงพ่อคูณ สืบสานประเพณีสงกรานต์

พ่อเมืองแดนหลวงพ่อคูณ สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   สถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจัดประเพณีสืบสานเทศบาลสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร     ผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด โดยคัดเลือกผู้สูงอายุในตำบลต่างๆ จำนวน 30 ท่าน โดยมีคุณตาหวอด สวยขุนทด    อายุ 102 ปี อายุมากที่สุด ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูพิศิฐนวการ รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

ภาพ – ข่าวโดย  ดำรง​ค​์​ จิ​รา​นุ​ไชย​วัฒนา​(แฟรงค์​ด่าน​ขุน​ทด)​

 

Related posts