ล่องน้ำปิงขึ้นไหว้สาพระบรมธาตุแก่งสร้อย

 

ประเพณีไหว้สา..พระบรมธาตุแก่งสร้อย

วัดพระธาตุแก่งสร้อย วัดที่มีความสำคัญแห่งลุมแม่น้ำปิง เหนือเขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ประเพณีไหว้สา ..พระบรมธาตุแก่งสร้อย จัดขึ้นทุกวันที่ 8 เดือนเมษายน ของทุกปี

 

 

 

 

Related posts