คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล ประธานชินวงศ์ ฟู้ด กรุ๊ปมอบทุนการศึกษาสนับสนุน ประจำปีให้แก่ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ

 

คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล ประธานชินวงศ์ ฟู้ด กรุ๊ปมอบทุนการศึกษาสนับสนุน ประจำปีให้แก่ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล ประธานชินวงศ์ ฟู้ด กรุ๊ป และคุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล ในนามของบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จํากัด ผู้ผลิต และส่งออก ผลไม้อบแห้ง อันดับต้นๆ ของประเทศ มอบทุนการศึกษา สนับสนุน ประจำปีให้แก่ บุตร ธิดา ของสมาชิก สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ จำนวนเงิน หนึ่งแสนบาท โดยมี นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ เป็นผู้รับมอบ ทางสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯโดย คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ ขอขอบคุณ คุณวิชิต- คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล ประธานชินวงศ์ ฟู้ด จำกัด ในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts