นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธาน พิธีเปิด คาราวาน แรลลี่ More Fun สีสันตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธาน พิธีเปิด คาราวาน แรลลี่ More Fun สีสันตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ

 

เมื่อเช้า วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น .  นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธาน พิธีเปิด คาราวาน แรลลี่ More Fun สีสันตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ ที่ด้านหน้าลานจอดรถ สยาม นิรมิตร  ถนนเทียมรวมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำคณะสื่อมวลชน และคณะผู้ติดตาม ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางเมืองรอง ในภาคตะวันออก ของประเทศไทย เพื่อแนะนำเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวมาเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์ของคณะ ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมคาราวาน แรลลี่ More Fun สีสันตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้เห็นสักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ดึงดูดต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้จากเม็ดเงินในด้านการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น

Related posts