ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.3 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าดีอย่างไร

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.3 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าดีอย่างไร

 

https://www.facebook.com/155367977855088/posts/2327028007355730/

มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าดีอย่างไร สัญญาให้บริการไฟฟ้า เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ จึงได้ยกระดับมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า รายย่อยกว่า 21 ล้านรายทั่วประเทศ ได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น

ตอนที่ 3 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าดีอย่างไร สัญญาให้บริการไฟฟ้า เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง…

โพสต์โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019

 

Related posts