เชิญชวนประชาชนชมความสวยงาม ณ ถนนราชดำเนิน

 

เชิญชวนไปชมความสวยงามของ ถนนราชดำเนิน ตลอดเส้นทางติดไฟแสงสีสวยงาม พร้อมประดับดอกไม้ริมสองข้างทาง
อย่างอะลังกาล เพื่อเฉลิมฉลองงาน พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทศักราช 2562.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts