บรรพชนได้สร้างเพนียดคล้องช้าง คู่บ้านคู่เมือง ชาวตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เศร้าใจ เมื่อ-เสาตะลุงถูกตัดหัวเสา

@บรรพชนได้สร้างเพนียดคล้องช้าง คู่บ้านคู่เมือง ชาวตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เศร้าใจ เมื่อ-เสาตะลุงถูกตัดหัวเสา…(ก่อนจะดูว่า-ชาวสวนพริกเศร้าใจมากเพียงใด)..เรา/ไปรู้จักประวัติเพนียดคล้องช้างๆ กันก่อนนะครับ….

Related posts