เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” คณะกรรมการชุมชนหรรษา1ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขมในการเข้าร่วมพืธีวางพวงมาลา

เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” คณะกรรมการชุมชนหรรษา1ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขมในการเข้าร่วมพืธีวางพวงมาลา

ณ ท้องสนามหลวง

 

เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” 23 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการชุมชนหรรษา 1 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขม  ในการเข้าร่วมพืธีวางพวงมาลา ณ ท้องสนามหลวง รวม 4 ท่านด้วยกัน นำโดย คุณอุดมวิทย์  สอนสมยุค คุณสุมมนา เลขานุการ คุณศิริมล และ คุณโอมบตรชายคุณพเยาว์ เหมบุรุษ

 

Related posts