กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 1 นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครล่ามจิตอาสา ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ชี้แนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 1

นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครล่ามจิตอาสา ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ชี้แนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จุดคัดกรอง ก่อนที่จะเดินทางเข้าชม-ในงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาตร

นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทม.บอก-เบื้องหลังของความสำเร็จราบรื่น เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติ ก็เพราะกลุ่มนักเรียนล่ามจิตอาสา-กลุ่มนี้

            ป๋าแหง็มจู่โจม ช่วยชาติบูรณาการ 16ธค.62 (จู่โจม นร.ล่ามจิตอาสา)  สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสไปร่วมรับเสด็จ-ในพระราชพิธี-เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม  2562 ที่ผ่าน เพื่อนๆจะเห็นกลุ่มนักเรียนจิตอาสากลุ่มหนึ่ง-ออกบริการ ให้คำแนะนำขั้นตอน-ระเบียบวิธีปฏิบัติ อธิบายงานพระราชพิธีคร่าวๆ แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อย่างคล่องแคล้ว-ฉะฉานชัดเจน วันนี้กระผมป๋าแหง็ม-จะพาไปดูบื้องหลังของการเตรียมการของน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทมหานคร-เตรียมตัว-พูดภาอังกฤษ ภาษาจีน อย่างไรกันบ้างครับ (จู่โจม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) ขอชื่นชมครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ก่อนพระราชพิธีจะเริ่มในช่วงบ่าย

 

นายขจิต ชัชวานิชย์รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมเด็กนักเรียนจิตอาสาทั้งหมด ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ จะให้ข้อมูลอะไรบ้างแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ..เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงจุดคัดกรอง ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่รับเสด็จ “.เรือสุพรรณหงส์ เรืออนันตนาคราช มีรายละเอียดทั้งหมด ก็สามารถดูรายละเอียดนี้ได้ และเด็กก็สามารถแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และก็มีภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย.”

นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร บอกว่า สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก-เด็กนักเรียนจิตอาสาเหล่านี้ จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง..ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสณ์ และโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และมีรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยในโครงการทุนเอราวัณ และโครงการความร่วมมือการจัดผลิตครูกรณีพิเศษ รวม 313 คน 313คน  จะมาเป็นล่ามแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ..2 ภาษา-ภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาจีนนะครับ

“เด็กนักเรียนม.4 ม.5 ม.6 ที่เรียนกับโรงเรียนกทม. ปกตินี่หน่ะครับ บางโรงเรียนก็มี2ภาษาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่เรียนกับกรุงเทพมหานคร เรียนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความพิเศษที่เด็กสนใจอยู่แล้ว และก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีใจเสียสละอยากจะเป็นจิตอาสาให้กับกรุงเทพมหานคร” แล้วได้ครูจากที่ไหน มาสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ฟัง นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครตอบครับ “..ครูกรุงเทพมหานคร และครูต่างชาติที่สอนในกรุงเทพมหานคร ครับเป็นครูของเราทั้งหมด ไม่ใช่เราไปเชิญมาพิเศษ ไม่ใช่ๆ-เป็นคณะครูบาอาจารย์ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ..” เมื่อพูดถึงการคัดเลือกเด็กนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการนี้ กระผมก็เลยขออนุญาตท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครบุกจู่โจม ดูเบื้องหลังการคัดเลือกเด็ก…มีวิธีการเรียนการสอนการทดสอบอย่างไร จึงถูกเลือกมาร่วมงานนี้ ติดตามต่อในวันพฤหัส19ธันวาคมนี้-จู่โจมโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ครับ

ข่าวโดย : ป๋าแหง็มจู่โจม ช่วยชาติบูรณาการ (จู่โจม นร.ล่ามจิตอาสา)

Related posts