นักศึกษาโครงการ MAPS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการปริญญาโท เอเชียแปซิฟิกศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MAPS) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงาน Student Team Competition on Triangular Cooperation for Sustainable Development โดยงานนี้นักศึกษาได้คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท Graduate Student มาครอง ซึ่งการแข่งขันนี้จัดโดยหน่วยงานของ UN (UNOSSC และ UN-ESCAP) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการปริญญาโท เอเชียแปซิฟิกศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MAPS) มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ ครอบคลุม 3 สาขาวิชา International relations, International business and economics, and International law ให้พร้อมกับสายงานในองค์กรระหว่างประเทศและเข้าใจโอกาสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเติบโตสูงที่สุดในโลก ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-564-3129 หรือเว็บไซต์ www.maps-tu.org, Facebook Page: Asia Pacific Studies Thammasat

Related posts