กรมการสารวัตรทหารบก เลื่อนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เนื่องในวันทหารสารวัตร ครบรอบปีที่ 113

กรมการสารวัตรทหารบก เลื่อนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เนื่องในวันทหารสารวัตร ครบรอบปีที่ 113

 

ตามที่กรมการสารวัตรทหารบก มีกำหนดที่จะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เนื่องในวันทหารสารวัตร ครบรอบปีที่ 113 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา มามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการเหล่าทหารสารวัตรทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนกำลังรบ

ซึ่งขณะนี้ตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่า ประเทศไทยของเรา อยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทางราชการได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว   กรมการสารวัตรทหารบก จึงขอเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นี้ออกไปก่อนจนกว่าสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะยุติการแพร่ระบาด แต่ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันทหารสาราวัตร ครบรอบปีที่ 113 ยังคงดำเนินการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหน่วยและนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน และผู้ใจบุญ มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของเหล่าทหารสารวัตรตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ในโอกาสนี้ทางกรมสาราวัตรทหารบก ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้ผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 ไปพร้อมกันด้วยความปลอดภัย

Related posts