มาตรการเข้มสู้โควิด-19 ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออกประกาศ งดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี 5

วันนี้ (31 มี.ค.) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีออกประกาศ เรื่องมาตรการพึ่งปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน มีใจความระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรค ในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็ไม่อาจเพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึงเวลา 05:00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

Related posts