ทหารเปิด “รถครัวสนามยุทโธปกรณ์” ทำอาหารแจก เผยเป็นการ “รบเงียบ” เพื่อประชาชน

เจ้ากรมพลาธิการทหารบกนำทีมเทศบาลตำบลบางพลับ เปิดรถครัวสนามยุทโธปกรณ์ให้บริการตั้งโรงครัวสนาม ทำข้าวกล่อง 2,200 กล่องแจกประชาชนในพื้นที่ หวังสร้างกำลังใจ ลดค่าใช้จ่ายประชาชน

วันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 17.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  พลโทกิตติชัย วงศ์หาญ  เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมคณะ ร่วมกับ พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จว.นนทบุรี นายอดุลย์ บุญสม นายกเทศบาลตำบลบางพลับ  เปิดรถครัวสนามยุทโธปกรณ์ให้บริการตั้งโรงครัวสนามจัดทำข้าวกล่องจำนวน 2,200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ร่วมกับเทศบาลตำบลบางพลับนำอาหาร ข้าวสาร ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย  เจลล้างมือ และยาดม จำนวน 2,200 ชุด ร่วมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19)

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในระดับหนึ่งด้วย โดยในการแจกจ่ายได้มีการวางแผนกำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการร่วมกันกับเทศบาลตำบลบางพลับ ดูแลและจัดระเบียบ สวมใส่หน้ากากอนามัย การคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกาย การจัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้ประชาชนที่มารับของ และจัดระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งรถครัวสนามทหารเหล่าพลาธิการ ที่ออกสนาม จะไม่ใช่หน่วยรบ  แต่ถือว่าเป็นการรบเงียบ เป็นการรบอีกรูปแบบหนึ่ง รบกับความเดือดร้อนของประชาชน

Related posts