การลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญา C188 ที่กรุงเจนีวา-ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

 

หลังจากการลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญา C188 เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ที่กรุงเจนีวา-ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ความเคลือบแคลงระแวงสงสัย-ระหว่าง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือILO กระทรวงแรงงาน และสมาคมประมงทะเล…เริ่มหมดไปครบ 43 วันพอดีค่ะ..มีการประชุม..ก้าวต่อไปหลังจากลงนามอนุสัญญาแล้ว..จะมีกฎหมายอะไรตามมา….
และที่สำคัญนะค่ะ- ครบรอบ 100 ปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ-เชิญนายกรัฐมนตรีไปกล่าวสุนทรพจน์-ที่กรุงเจนีวาด้วย ค่ะ…ติดตามเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหง็มได้เลย

 

 

 

Related posts