บิ๊กแรงงานหารือบิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น

 

 

บิ๊กแรงงาน หารือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น

เตรียมความพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น

 

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ร่วมหารือนายยามาชิตะ ทาคาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปญี่ปุ่น ตามระบบวีซ่าใหม่ ขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมเปิดทดสอบทักษะฝีมือในไทย 6 สาขา ได้แก่ งานดูแลผู้สูงอายุ งานเครื่องจักรและเครื่องมือ งานการบิน งานโรงแรม งานเกษตรกรรม และงานต่อเรือ ประมาณเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 28 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เข้าพบนายยามาชิตะ ทาคาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับความคืบหน้าการเปิดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานตามระบบวีซ่าแบบใหม่ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อรับแรงงานในสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นขาดแคลน โดยตั้งเป้ารับแรงงานต่างชาติจำนวน 345,000 คน ภายใน 5 ปี

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่รับแรงงานไทยเข้าทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานและฝึกงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อจบการทำงาน/ฝึกงานและกลับประเทศแล้ว บางส่วนได้กลับไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของบริษัท ทั้งยังขอบคุณประเทศญี่ปุ่นที่ให้การคุ้มครองดูแลคนงานไทยเป็นอย่างดี ทำให้คนงานไทยทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงแรงงานมีสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยประสานในการให้ความคุ้มครองดูแลคนงาน หากมีเรื่องใดที่ต้องการความร่วมมือ ขอให้ประสานผ่านทางสำนักงานแรงงานได้ทุกเวลา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดเตรียมกำลังแรงงาน ทั้งผู้ที่เคยผ่านการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางมาทำงาน โดยจะทำการฝึกทักษะฝีมือภาษาและวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่น เพื่อเตรียมจัดส่งมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นตามระบบวีซ่าทำงานแบบใหม่ของญี่ปุ่นต่อไป

 

 

ด้านนายยามาชิตะ ทาคาชิ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดูแลคนไทยที่จะมาทำงานในญี่ปุ่น และจะสนับสนุนให้มีการจัดทำคู่มือให้กับแรงงานไทย

สำหรับระบบการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะรับรองสถานะการพำนักอาศัยของคนงานต่างชาติให้เป็น “คนงานที่มีทักษะเฉพาะ” เป็น 2 ประเภทคือ 1. มีทักษะในระดับหนึ่งและใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคครบ 3 ปี พำนักได้สูงสุด 5 ปี แต่ไม่สามารถพาครอบครัวมาพำนักได้ 2. มีทักษะเฉพาะขั้นสูง มีโอกาสพำนักระยะยาว พาครอบครัวมาด้วยได้ มีทักษะด้านการบริหารจัดการ พำนักได้ไม่จำกัดระยะเวลา โดยสาขาที่เปิดรับแรงงานต่างชาติมี 14 สาขา ประมาณเดือนตุลาคม 2562 ประเทศญี่ปุ่นเตรียมจัดสอบในประเทศไทย 6 สาขา ได้แก่ งานดูแลผู้สูงอายุ งานเครื่องจักรและเครื่องมือ งานการบิน งานโรงแรม งานเกษตรกรรม และงานต่อเรือ

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นแรงงานฝีมือ ซึ่งการคัดเลือกต้องโปร่งใส และจะดำเนินคดีกับผู้ที่หลอกลวงคนหางาน ดังนั้นจึงต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน

 

 

 

 

Related posts