“บิ๊กอู๋”ลุยแดนปลาดิบ พบปะผู้ฝึกงานเทคนิคไทยดูงานเอไอต่อยอดนวัตกรรมแห่งอนาคต

 

“บิ๊กอู๋”ลุยแดนปลาดิบ พบปะผู้ฝึกงานเทคนิคไทย

ดูงานเอไอ ต่อยอดนวัตกรรมแห่งอนาคต

 

 

 

รมว.แรงงาน พบปะและให้กำลังใจเยาวชนผู้ฝึกงานด้านเทคนิคของไทย ศึกษาดูงานระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานแห่งอนาคตในไทย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ บริษัท Kanemi จังหวัดคานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานประกอบการประเภทธุรกิจร้านอาหารที่ผลิตและค้าปลีกอาหารสำเร็จรูปซูชิ จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ปัจจุบันมีพนักงาน 1,322 คน ซึ่งสถานประกอบการแห่งนี้ได้เริ่มรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคของไทยจาก บริษัทจัดหางานนอร์ทอีสท์ โอเวอร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 โดยการจับคู่กับองค์กร AI Family Cooperative Society จากการจัดงานสัมมนา Business Matching ณ กรุงโตเกียว เมื่อเดือนกันยายน 2555 โดยความร่วมมือระหว่างองค์กร JITCO และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน บริษัท Kanemi รับผู้ฝึกงานไทยมาทำงานทั้งหมด 932 คน ใน 15 โรงงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้เข้ามาทำงานประเภทผลิตระยะเวลาในการทำงาน 3 ปีและต่อได้อีก 2 ปี โดยต้องสอบผ่านในด้านฝีมือแรงงานที่ทำอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้พบปะและให้กำลังใจแรงงานไทย โดยกล่าวว่า ทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้ฝากให้ ทุกคนตั้งใจทำงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำกลับมาใช้ภายหลังที่เดินทางกลับประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะสามารถไปเป็นผู้ประกอบการในไทยได้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะ ได้ไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานแห่งอนาคต ณ ศูนย์พานาโซนิค โตเกียว (Panasonic Center Tokyo) ซึ่งเป็นศูนย์โชว์รูมของพานาโซนิค ตั้งอยู่ที่ย่านโอไดบะ จ.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิสัยทัศน์ คือ “ชีวิตที่ดีกว่า โลกที่ดีกว่า” (A Better Life,A Better World) ที่ศูนย์จะแสดงและทดสอบการใช้งานจริงของสินค้าต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงวิธีการใช้งานจริง พร้อมทั้งรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชมโดยตรง โดยศูนย์ฯ นี้ได้เปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานใน 2 โซน คือ ชั้น 1 โซน Wonder Life – Box จะจัดแสดงนวัตกรรมบ้านในอนาคตปี 2563 – 2573 ซึ่งจะเน้นไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้คนในครอบครัว ตั้งแต่ผู้อาวุโสจนถึงเด็กเล็ก หรือผู้ทุพพลภาพ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และโซน Olympic and Paralympic Games จะจัดแสดงเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก อีกทั้งยังสอดแทรกวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเพิ่มระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในโอลิมปิกและประวัติโอลิมปิก

 

 

 

 

 

 

Related posts