คันนายาวประชุมคณะผู้บริหารเขตคันนายาว ครั้งที่ 8

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานคณะผู้บริหารเขตคันนายาว ครั้งที่ 8/2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว
ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการติดตามเรื่องร้องเรียน ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 “สุขสันต์ สำเริงสำราญ วิถีสงกรานต์งานวัด” สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 สรุปผลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทุกด้านและข้อเสนอ การจัดตั้งศูนย์ ศอ.จอส.มทบ.11 การดำเนินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางและคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร และ 50 สำนักงานเขต การติดตามผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้มีเรื่องของการออกตรวจพื้นที่ การเจรจาตกลงการประเมินผลการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำแผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 และการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

Related posts