เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในเขตพื้นตำบลด่านขุนทด ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย

 

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันนี้ 21 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในเขตพื้นตำบลด่านขุนทด ตำบลหินดาด ตำบลบ้านแปรง ตำบลหนองบัวละคร ตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย ดังนี้

ตำบลด่านขุนทด
ม.1 ยุ้งฉาง ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง
ม.3 ได้รับความเสียหาย จำนวน 10 หลังคาเรือน
ม.9 ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลังคาเรือน
ม.16 ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน

 

 

ตำบลหินดาด
ม.1 ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน
ม.13 ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลังคาเรือน ยุ้งฉาง 2 หลัง
ม.17 ได้รับความเสียหาย จำนวน 15 หลังคาเรือน ยุ้งฉาง 1 หลัง
ม.24 ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน

 

ตำบลบ้านแปรง
ม.4 ได้รับความเสียหาย จำนวน 9 หลังคาเรือน
ม.7 ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน
ม.8 ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน
ม.11 ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 หลังคาเรือน

 

ตำบลหนองบัวละคร
ม.1 ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน
ตำบลหนองบัวตะเกียด
ม.3 ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน
ม.4 ยุ้งฉางได้รับความเสียหาย 2 หลัง
ม.12 ได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน

 

 

ตำบลหนองไทร
ม.1 ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน
ม.5 ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน
ม.6 ได้รับความเสียหาย จำนวน 12 หลังคาเรือน ยุ้งฉาง 6 หลัง
ม.7 ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน ยุ้งฉาง 1 หลัง
ม.8 ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน
ม.9 ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน ยุ้งฉาง 1 หลัง
ม.10 ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน ยุ้งฉาง 2 หลัง
ม.11 ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน
รวมได้รับความเสียหาย จำนวน 6 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 105 หลังคาเรือน ยุ้งฉาง 16 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อำเภอด่านขุนทด ได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเร่งรัดให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป
เพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

 

     

     

    Related posts