การเติบโตทางเศรษฐกิจ ขนส่งสินค้าระบบการคมนาคมต้องพึ่งระบบโลจิสติกส์ จังหวัดนครพนม

 

 

 

เคยบอกหลายครั้งแล้ว.โลจิสติกส์ เป็นเรื่องสำคัญ-การเติบโตทางเศรษฐกิจ ขนส่งสินค้า-ระบบการคมนาคมต้องพึ่งระบบโลจิสติกส์
จังหวัดนครพนม-ถือว่าเป็น1ในจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษของภาคอีสาน..
วันนี้นะค่ะ-เพื่อนชาวลาวจาก10แขวง-มาร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาแรงงาน-….ที่เรียกว่า..”ทุนมนุษย์””…
2ฝั่งโขง-เขากระตือรือร้นกัน-วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วนะค่ะ….ทางฝั่ง”แม่น้ำเจ้าพระยา”…อย่าให้ล้าหลังเขา
ติดตามเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหง็มได้เลย

 

 

 

 

Related posts