เปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด “The Seasons” 12 ตอน

 

เปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด “The Seasons” 12 ตอน ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวความงดงาม  ในมุมมองต่าง ๆ ของธรรมชาติ วิถีชีวิต และผู้คน ในช่วงเวลา 3 ฤดูกาล

 

เมื่อบ่ายวันที่ (22 กุมภาพันธ์ 2562) นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด “The Seasons” ร่วมด้วย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสื่อสารแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades โดยสื่อสารให้เห็นถึงความสวยงามตามฤดูกาลของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ  กรุงเทพมหานคร

 

 

 

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  กล่าวว่า นโยบายหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นให้เกิดเป็นรูปธรรม คือต้องให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งเรื่องการจัดการขยะ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด จนไปถึงไม่สร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว  เรื่องการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรื่องการขนส่งที่ลดการสร้างมลพิษ เช่น ส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ การใช้จักรยาน การเดินเท้า รวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการที่พักที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการใส่ใจด้านสังคมและวัฒนธรรม คือการเข้าไปท่องเที่ยวที่กระทบกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นให้น้อยที่สุด ดังนั้น จึงอยากให้ตระหนักถึงการเดินทางท่องเที่ยวอย่างใจที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีและเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างแท้จริง

 

 

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ กล่าวว่า ททท. มีเป้าหมายสำคัญร่วมกันกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ การสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว และเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ททท. จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้นำนโยบายที่สำคัญและเป็นแนวทางในการทำงานสำหรับ ปีนี้ คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Tourism รวมถึงการสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชูอัตลักษณ์เมืองรองมาเป็นส่วนผสมหลักเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ซึ่งภาพยนตร์สารคดีสั้นชุด “The Seasons” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการประชาสัมพันธ์ และขยายผลการรับรู้ รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ออกไปสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ โดย ททท. คาดหวังว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยให้เราสามารถถนอมรักษาความงดงามของทรัพยากรอย่างยั่งยืน และส่งมอบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้มีโอกาสได้ชื่นชมต่อไปอีกยาวนาน รวมทั้ง เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ในฐานะนักท่องเที่ยวก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า เคารพท้องถิ่น อีกด้วย

 

 

ภาพยนตร์สารคดีสั้นชุด “The Seasons” มีทั้งหมด 12 ตอน ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวความงดงาม  ในมุมมองต่าง ๆ ของธรรมชาติ วิถีชีวิต และผู้คน ในช่วงเวลา 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เป็นการสะท้อนให้เห็นอีก “เฉด” (Shade) ของการท่องเที่ยว คือ เฉดของการท่องเที่ยวอย่างอย่างรับผิดชอบ ที่ ททท.ต้องการถ่ายทอดภาพความจริงให้ได้รับรู้ และสร้างความตระหนักถึงความเปราะบางที่ซุกซ่อนอยู่ในความงดงามเหล่านี้ ผู้สนใจสามารถชม “ The Seasons” ได้ทาง www.TATNews.org โดยเผยแพร่เดือนละ 1 ตอน ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ไปแล้ว 4 ตอน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คือ ตอน “Into the Rainforest”, “The End of the Cliff”, “The Highest Faith”, “Gone in the Mist” ตามลำดับและ    ตอนล่าสุด “The Sea of Lives” ซึ่งจะออกอากาศในเดือนมีนาคม 2562 นี้

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tatnewsthai.org

 

 

Related posts